Wat we doen in Guinee

Aniké werkt rond drie grote pijlers in Guinee: samen met lokale partners ontfermen we ons over kinderen die aan hun lot overgelaten werden, helpen we vrouwen die zwanger zijn of moeten bevallen door medische hulp te bieden en binden we de strijd aan tegen vrouwenbesnijdenis, een praktijk die jammer genoeg nog wijdverbreid is in het West-Afrikaanse land.

Voor Kwetsbare kinderen

Wist je dat 12 procent van de kinderen in Guinee geen ouders meer heeft? Aniké wil zo veel mogelijk kwetsbare kleintjes toch een warm nest geven en zette daarom mee de schouders onder de bouw van een weeshuis in een buitenwijk van de hoofdstad Conakry. In dat ‘maison d’accueil’ kan een 60-tal kinderen terecht. Daarnaast werd ook een netwerk van pleeggezinnen opgezet. In ruil voor een beetje financiële hulp nemen die ‘familles d’accueils’ weeskinderen op in hun huis. Momenteel wordt een 700-tal kinderen op die manier opgevangen.

En daar stopt het niet bij. Aniké ziet onderwijs als een belangrijke hefboom om uit de armoede te ontsnappen en springt bij in het inschrijvingsgeld voor school en schoolbenodigdheden. De kinderen krijgen medische zorgen als ze die nodig hebben en worden psychosociaal ondersteund. We geven hen de kans om écht kind te zijn en we zijn er voor hen als ze een gesprek nodig hebben.

 

Voor Zwangere vrouwen

Ook zwangere vrouwen vormen een kwetsbare groep in Guinee. Momenteel zijn we volop bezig met de bouw van een materniteit in Conakry. Daar zullen ze terecht kunnen voor prenatale begeleiding, bevallingen en alle mogelijke nazorg. Er zal ook voorlichting gegeven worden en informatie over hoe je seksueel overdraagbare aandoeningen kan voorkomen.

Ook in het binnenland van Guinee zijn we actief, onder meer door de bouw en ondersteuning van lokale gezondheidscentra of ‘postes de santés’. Daar kan iedereen terecht voor medische hulp, niet alleen zwangere vrouwen. We proberen die centra strategisch in te plannen, zodat zo veel mogelijk mensen er nut van hebben. Dus niet alleen de dorpen waar ze gebouwd worden.

Rond Vrouwelijke genitale verminking

Bijna alle meisjes en vrouwen die de puberteit hebben bereikt, worden besneden in Guinee. Vrouwelijke genitale verminking (FGM) is echter een gevaarlijke praktijk, die levensbedreigend kan zijn. Maar hij zit diepgeworteld in traditie en bijgeloof en is daardoor erg moeilijk te bestrijden.

Aniké gelooft in een aanpak van onderuit en zette al heel wat sensibiliseringsacties op poten in een aantal dorpen. Nadat er toestemming is gevraagd aan de dorpsoudsten, wordt het thema besproken tijdens een radio-uitzending met animatie. Daarbij wijzen we op de gevaren van FGM. Voor we vertrekken stellen we een comité aan dat ons werk verder zal zetten. We keren wel regelmatig terug om de campagnes op te volgen.