Onze Missie

felica.jpg

In 2005 kwam dr. An Vercoutere uit Avelgem in het kader van haar studies geneeskunde en gynaecologie in contact met de ngo Felica in het West-Afrikaanse land Guinee. De warmte en het enthousiasme waarmee die organisatie zich inzette voor (tiener)moeders en (wees)kinderen die anders aan hun lot werden overgelaten, raakten haar diep. Ze besloot om Felica te steunen, zowel in Afrika als vanuit België. Ze werkte als arts mee in een ziekenhuis in Conakry en hielp in het weeshuis van Felica. Als ze in België was, toonde ze zich de drijvende kracht achter talrijke benefietacties waarvan de opbrengst naar Felica ging.

Vijf jaar na haar eerste kennismaking met Felica, besloot dr. Vercoutere samen met enkele andere vrijwilligers de vzw Aniké op te richten. Aniké – wat ‘dankjewel’ betekent in een van de lokale dialecten van Guinee – moest alle inspanningen een gestructureerder karakter geven, zodat er nog efficiënter en breder gewerkt kon worden om de desastreuze situatie te verbeteren waarin sommige moeders in Guinee zich bevonden en kwetsbare kinderen noodgedwongen opgroeiden. Er werden nog meer partners gezocht op het terrein en de strijd tegen vrouwenbesnijdenis werd een belangrijk aandachtspunt. 

Waar Aniké het verschil probeert te maken? De vzw gelooft dat verandering van onderuit moet komen en dat die mee gedragen moet worden door de mensen in Guinee zelf. De vzw werkt voor al zijn projecten dan ook samen met plaatselijke partners, die het terrein kennen en weten waar de gevoeligheden liggen. Het is ook een erezaak dat elke ingezamelde euro ten goede komt van de ondersteunde projecten, er valt niets van de kar. En misschien nog wel het belangrijkste: Aniké definieert 'ontwikkelingssamenwerking' niet in de eerste plaats in termen van ‘hulp’, maar eerder als een ‘ontmoeting’ tussen culturen, waarbij iedereen iets te bieden heeft aan de ander.