Ons team in België

Aniké bestaat in België uit een team van enthousiaste medewerkers. We stellen ons graag aan je voor.

 
 
20160214_121058_Burst02.jpg

Anneke Vercoutere

 • Internationaal actief als gynaecologe. Oprichtster en bezielster van vzw Aniké.

 • Gedreven door de strijd tegen onrechtvaardigheid en doordrongen van het idee dat iedereen evenveel rechten heeft, waar ook ter wereld.

 • Kwam in 2004 in Guinee terecht voor onderzoek in het kader van haar masterthesis geneeskunde: ‘La stigmatisation et la discrimination des enfants affectés par le SIDA en Guinée’. Was er geraakt door de levensomstandigheden van sommige kinderen en wilde iets doen om te helpen. Startte een jaar later een samenwerking met de lokale ngo Felica, die zich inzet voor wezen, kwetsbare kinderen en tienermoeders.

 • “Ontwikkelingssamenwerking is tweerichtingsverkeer, een ontmoeting tussen culturen die alle partijen kan verrijken. Afrika is voor mij een ontdekking geweest. Het continent heeft me zo veel gegeven en bijgebracht.”

 
11224667_1100248406669248_3993337427911898720_n.jpg

Jessica Tatout

 • Studeerde aanvankelijk af als tolk, maar heroriënteerde zich daarna al snel in de richting van de sociale sector met het postgraduaat Noord-Zuidsamenwerking en de bachelor Maatschappelijk Werk.

 • Reisde in 2012 voor de eerste keer richting Guinée voor een stage rond het onderwerp van vrouwelijke genitale verminking en startte voor Aniké mee de activiteiten rond dit thema op.

 • Die ervaring vond Jessica op vele vlakken verrijkend en ze motiveerde haar om zich te blijven inzetten rond het thema, zowel met een vrijwillig engagement bij Aniké - waar ze ondervoorzitster is - als met een professioneel engagement bij GAMS vzw, ‘Groep voor de afschaffing van vrouwelijke genitale verminking’.

 
IMG_1581.jpg

Dirk Vercoutere

 • Werkte in de banksector en is bestuurslid van diverse verenigingen. Was ook een van de stichtende leden van de vzw Aniké toen die in 2010 officieel boven de doopvont werd gehouden en is nu penningmeester. Papa van Anneke Vercoutere.

 • Door toedoen van zijn geëngageerde ouders en grootvader kon hij niet anders dan zich engageren voor maatschappelijke thema’s. Hij is trots dat zijn kinderen in zijn voetsporen treden met hun inzet voor een betere wereld.

 • Samen met zijn vrouw zet hij sinds 2005 onafgebroken mee zijn schouders onder het project dat zijn dochter opstartte.

IMG_7787.jpg

MONIQUE VAN CAUWENBERGE

 • Studeerde Handelswetenschappen en werkte gedurende 40 jaar als leerkracht in het GO-onderwijs. Mama van Anneke Vercoutere.

 • Haar kinderen voedde ze op tegen de achtergrond van het spreekwoord ‘waar je wieg staat, bepaalt je kansen in het leven’. Daardoor hadden ze al heel vroeg oog voor andere kinderen die het minder goed hadden.

 • Het was dan ook evident dat ze vanaf het prille begin van Aniké (in 2005) mee haar schouders zette onder het project dat haar dochter opstartte, zowel moreel, logistiek als financieel. Was een van de stichtende leden bij de officiële oprichting van de vzw in 2010 en bekleedt momenteel de functie van secretaris.

 
IMG_0423.jpg

Emmelien Schollaert

 • Werkt sinds 2007 met veel gedrevenheid als psychiatrisch verpleegkundige op de dienst kinder- en  jeugdpsychiatrie van het UZ Gent.

 • Laat zich graag verwonderen door de natuur en het onbekende, heeft een passie voor reizen en andere culturen,  houdt van muziek en van het leven.

 • Draagt haar medemensen graag actief een warm hart toe en vond daarin een warm nest bij vzw Aniké, waar ze sinds 2014 actief is als vrijwilliger. 


20181118_131350.jpg

Koen Van De Sype

 • Studeerde Germaanse taal- en letterkunde en journalistiek en is als journalist verantwoordelijk voor de communicatie van de vzw.

 • Stond mee aan de wieg van Aniké nadat hij aangestoken door de verhalen en het enthousiasme van Anneke ook in de bres wilde springen voor de vrouwen en kinderen van Guinee die het minder goed hebben dan wij.

 • “Ik geloof steevast in verandering die van onderuit komt en die mee gedragen wordt door de mensen zelf. Het is geweldig om samen met geëngageerde partners op het terrein mee te bouwen aan een toekomst voor Guinee. Letterlijk en figuurlijk.”

 
FullSizeRender.jpg

Ria Pison

 • Lerares Frans die intussen van een welverdiend pensioen geniet, moeder van twee kinderen en oma van vier kleinkinderen.

 • Heeft veel sympathie en respect voor het engagement van Anneke - die ze al kent sinds haar geboorte - en haar ouders. Goede vriendin van de familie.

 • Was een van de stichtende leden van de vzw toen die officieel werd opgericht in 2010. “Het enthousiasme van Anneke en haar ouders voor Guinée werkte zo aanstekelijk dat ik ook graag mijn schouders onder het project stak.”

 
IMG_3540.jpg

Jannelore Derycke

 • Studeerde pedagogische wetenschappen en seksuologie. Ging in functie van haar thesis over vrouwenbesnijdenis en seksualiteit naar Guinee, waar ze ook kennis maakte met de mensen van onze partnerorganisaties op het terrein.

 • “Voor mijn onderzoek heb ik met vrouwen en mannen over vrouwelijke genitale verminking (VGV) gesproken. Mijn thesis was meer dan gewoon een onderzoek. Wat ik gehoord en gezien heb, heeft me erg geraakt.”

 • “Via de activiteiten van vzw Aniké kan ik me als vrijwilliger blijven inzetten voor de vrouwen en kinderen in Guinee.” 

 

Onze partners in Guinee

In Guinee werkt Aniké samen met twee lokale partners. Die organisaties bestaan uit heel wat geëngageerde medewerkers, maar deze mensen zijn onze rotsen in de branding .

 
 
12238082_132406823787635_6229646451458225764_o.jpg

Dr. Catherine Loua

 • Gynaecologe en master in de ‘santé publique’. Is ‘directrice nationale de la santé de la commune de Matoto’, een van de vijf grote districten van Conakry.

 • In 1998 stichtte ze Felica (Fondation Elizabeth Cathy), een organisatie die zich inzet voor wezen, kwetsbare kinderen en tienermoeders in Guinee. De ngo ondersteunt wezen door hen onder te brengen in opvanggezinnen of een ‘maison d’accueil’, een soort weeshuis dat Aniké mee hielp uitbouwen tot wat het vandaag is. Ze bundelde ook de krachten met Aniké voor de bouw van een materniteit in Conakry, in haar strijd voor een betere reproductieve gezondheid voor vrouwen in Guinee.

 • Sinds 2005 bundelen Aniké en Felica de krachten om te bouwen aan een betere toekomst voor Guinee, wat in 2010 leidde tot een officiële samenwerking.

 • Gelooft rotsvast in opkomen voor hen die het moeilijk hebben en hulp kunnen gebruiken.

 
IMG_3033.jpg

Bintou Mady Kaba

 • Studeerde biologie aan de universiteit van Kankan en is een graag gezien expert in de strijd tegen vrouwenbesnijdenis.

 • Werkte al voor tal van grote organisaties zoals Unicef, UNFPA (het bevolkingsfonds van de Verenigde Naties) en EDA (Les Enfants de l’Aïr), altijd rond activiteiten in het kader van vrede en de genderproblematiek.

 • Is secrétaire exécutif van ASD (Association des Amis de la Solidarité Sociale et du Développement), een organisatie die hij in het leven riep met enkele vrienden om meer lokaal en terreingebonden te werken rond sociale thema’s.

 • Werkt sinds 2012 samen met Aniké rond de problematiek van vrouwenbesnijdenis. Die samenwerking breidde gaandeweg uit en omvat nu ook het ondersteunen van eerstelijnsgezondheidszorg, onder meer door ‘postes de santés’, en lokale vrouwengroeperingen rond landbouw.

 
SAM_4637.jpg

Ousmane Bah

 • Studeerde ingenieurswetenschappen en werkte al voor tal van bedrijven en internationale organisaties, zowel in de bouwsector als de humanitaire en culturele sector. Letterlijk ‘un homme de tout terrain’.

 • Rechterhand van Aniké. Staat de vzw met raad en daad bij en is iemand op wie je altijd kan rekenen om te brainstormen, dingen op te volgen en te superviseren.

 • Heeft een ongelofelijke capaciteit om zich aan te passen aan nieuwe omgevingen en andere culturen. Kreeg de bijnaam ‘ambassadeur van de Belgen’, hoewel hij nog nooit een voet in België gezet heeft. Positief en optimistisch.

45297491_1950699641672228_3082912213510389760_n.jpg

Dr. Abdoulaye Kaba

 • Arts, gespecialiseerd in dermatologie. Master in de ‘santé publique’.

 • Werkte al voor tal van internationale organisaties zoals Artsen zonder Grenzen, UNAIDS en Global Fund. Wilde ook graag bijdragen aan de opbouw van zijn eigen land en werkt als ‘directeur général’ in het ‘Bureau de Stratégie de Développement’ van het Ministerie van Volksgezondheid, een technisch kenniscentrum dat onderzoekt of bepaalde projecten haalbaar zijn en ze opvolgt.

 • Sinds 2005 ondersteunt hij Aniké. Ondanks zijn drukke agenda staat hij altijd klaar om mee te denken. De filosoof van de groep, die richting geeft naar de haalbaarheid van projecten en doelen toe en ook de aanpak.

 
20476604_105769220123957_811079546182670702_n.jpg

Balla Sidibé

 • ‘Agent technique de santé’ van opleiding.

 • Was de man die Aniké mobiliseerde om een ‘poste de santé’ te bouwen in Dabadou, waar hij in de ‘communauté de vigilence’ van ons comité tegen vrouwenbesnijdenis zit. Daar toonde hij zich bijzonder geëngageerd.

 • Manusje-van-alles. Iemand op wie je altijd kan rekenen. Superenthousiast.